Kalejdoskop Kariery to nazwa własna opracowanego w ramach  projektu „Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym” narzędzia diagnostycznego, które składa się z kilku elementów:

  • zestawu dyspozycji do wywiadów indywidualnych,
  • scenariuszy zajęć grupowych wraz z kartami autodiagnozy,
  • 26 kart dyskusyjnych JobBox,
  • gry multimedialnej Klocki wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • cyklu 194 filmów o zawodach Zawodowi Zawodowcy.

Tak jak w kalejdoskopie, elementy te mogą być wykorzystane do pracy z uczniem jako całość lub, w zależności od potrzeb, każdy z nich może być zastosowany oddzielnie. Narzędzie diagnostyczne nawiązuje do założeń teoretycznych następujących badaczy: Johna Krumboltza, Ricka Jarowa, Fritza Schütze’go, Petera Alheita oraz Carla Rogersa. Teoria społecznego uczenia się dotycząca podejmowania decyzji, koncepcja uczenia się (ze) szczęśliwych zbiegów okoliczności Krumboltza, a także koncepcja antykariery Jarowa, stanowią główne założenia teoretyczne narzędzia. Ich uzupełnienie stanowi podejście biograficzne w pracy indywidualnej, a inspiracją tutaj są opracowania Schützego, Alheita, a także poradnictwo skoncentrowane na kliencie Rogersa. Kalejdoskop Kariery z jednej strony wskazuje na wielość możliwych rozwiązań w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej osób 13+, z drugiej zaś wskazuje na nieprzewidywalne aspekty rzeczywistości.

Szczegółowy opis narzędzia został zawarty w Poradniku metodycznym Kalejdoskop Kariery. Poradnik opisuje zastosowanie narzędzia diagnostycznego służącego bilansowaniu kompetencji 
i aktywizowaniu uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchaczy szkół dla dorosłych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Stanowi źródło rozwiązań praktycznych oraz stwarza wiele możliwości zastosowań zarówno podczas zajęć szkolnych, jak i poza nimi. Publikacja składa się z dwóch części, które z jednej strony tworzą kompleksową całość,
z drugiej zaś każda z nich może być stosowana oddzielnie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego